Személyzeti lehetőségek


A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni!!

személyzeti lehetőségek

A pályázat benyújtásának határideje és módja: Javasoljuk, hogy ne a leadási határidő előtt nappal álljon neki a fogadóegyetem vagy szervezet keresésének, mert a külföldi aláírás beszerzésére sok esetben hét is kell! A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a Neptunban elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a Személyzeti lehetőségek Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóságára Február 7.

személyzeti lehetőségek

A benyújtott pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot az Egyetem Erasmus Bizottsága felé. A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt, a PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség.

A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelezően szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a KNI MÖPI részére.

személyzeti lehetőségek

Nem előírás, hogy a két egyetem, felsőoktatási intézmény között legyen érvényes megkötött bilaterális szerződés! Amennyiben a pályázónak további információkra van szüksége az adott partner egyetemről, keresse a kari koordinátort is, illetve jelentkezési szándékáról emailben értesítse a kari koordinátort a pályázó.

személyzeti lehetőségek