Lapos stratégiai lehetőségek


Hírközlés, monitorrendszer Vállalati információs rendszer Az üzleti életben stratégiaalkotáson egy már kitűzött misszióhoz vagy célhoz vezető alternatív utak meghatározása és értékelése, valamint a követendő alternatíva kiválasztását, részletes kidolgozását értjük.

pénzt keresni egy héten belül

Ezek között választunk a stratégiai döntéssel. A stratégia azokat az alapvető lépéseket tartalmazza, amelyeket a vezetőknek meg kell tenni a egy valós opció definiálható megvalósítása érdekében. Egy szervezet stratégiáján általában a vállalati felső szint, a vezetõ stratégiáját értjük, de valójában a vállalaton belül több szinten is léteznek stratégiák.

Ilyenek: ·          Szervezeti stratégia corporate strategy : az egész vállalatra vonatkozó hosszú távra szóló stratégia, amely a vállalat egészére vonatkozik, annak helyét határozza meg az üzleti életben.

az e-kereskedelem fejlesztési trendjei

A vállalati stratégia fontos eleme a fő irányok meghatározása mellett az erőforrások elosztása az üzleti egységek között. Ilyen üzleti stratégia pl. A kétfajta lapos stratégiai lehetőségek nem feltétlenül azonos. A tervezés fogalma a nehezen megfogható kategóriák közé tartozik.

A legáltalánosabb megközelítés szerint: A terv a jövőbeli cselekvés megjelenítése a tudatban, a tervezés pedig maga az a folyamat, amely ezt a képet előállítja.

A tervezést a továbbiakban mint lapos stratégiai lehetőségek stratégia alkotás keretét értelmezzük. A vállalati tervezést illetően a szakirodalomban se szeri, se száma a definíciós kísérleteknek. A gyakorlat megkövetel valamilyen eligazítást, igényli legalább a fontosabb, lényegi fogalmak megvilágítását, bizonyos útbaigazítások és gondolkodási modellek megfogalmazását.

A vállalati tervezés lényege egy olyan tudományosan megalapozott eljárási mód, amellyel a vállalat azon fontosabb feladatait szervezi meg, amelyek egyrészt a jelenlegi vállalkozásainak hatékonyságát vannak hivatva biztosítani, másrészt elvezetik egy új, jobb jövőbe. A tervezésnek kell megadni a választ a tágabban értelmezett környezet fenyegetéseire és kínálkozó lehetőségeire. A válasz a vállalat belső erőforrásainak kreatív felhasználásával születik meg.

Perspective Magazin felmérés

Felfogásunk szerint a tervező figyelmének középpontjában a környezeti változások lankadatlan nyomon követése áll. A környezeti változások adják a kiindulási pontot: ezek alapján kell a lehető legjobb döntést meghozni az eredményes vállalati működés érdekében. A tervezés tehát a környezeti mozgásokhoz való aktív vagy passzív alkalmazkodás eszköze.

A környezeti változásokra való reagálás olyan tervezési döntésekben ölt testet, amelyek egy megjelölt cél érdekében a vállalati pozíciók megváltoztatását kívánják elérni. Ezek különböző akciók megvalósítására irányulnak, a vállalat szinte valamennyi egységét, funkcióját érinthetik, ezért koordinálásra is szükség van.

PNG kulcsszavak

Ez az összehangolás is a tervezés feladata. A tervezés tehát végső soron a vállalati rendszer megváltozásának hordozója. Mintzberg összefoglalja és tipizálja a szakirodalomban fellelhető tervezési definíciókat, az alábbiak szerint. Ez a meghatározás nem tesz különbséget operatív, közép és hosszú távú előrelátás között.

  • A reengineering folyamatának kiindulópontjaatulajdonosokésafogyasztókszámárateremtendőérték.
  • Stratégiai menedzsment | Digitális Tankönyvtár
  • Я попросила вас сходить со мной сюда сегодня, - промолвила Наи, приступая к сортировке белья, - потому что хочу переговорить о Галилее.
  • В город октопауков Ричард и Николь вступали буквально в трансе.
  • A lapos szervezeti struktúra előnyei öt pontban - Perspective

A tervezés itt a szabad akarat kifejeződése, de a definíció még mindig nem elég megkülönböztető. Az egymással kölcsönösen összefüggő döntések döntési rendszert igényelnek — innen ered a tervezés eredendő komplexitása Ackoff.

A tervezés formalizálása, szisztematikus jellege a megkülönböztető jegy a fenti meghatározásokhoz képest. A tervnek a lehető legobjektívabbnak, tényszerűnek, logikusnak és reálisnak kell lenni. Mintzberg szerint ez a definíció közelíti meg legjobban, megkülönböztető módon a tervezés lényegét, bár a formalizációt ő sem tartja abszolút követelménynek.

Ez célok, stratégiák, akciók kiválasztását jelenti, amely a környezeti kihívásokra adott válaszokat határozza meg.

Betekintés: Kovács Péter - Stratégiai tervezés

Maga a tervezési rendszer ezen döntések meghozatalának kerete, eszköze, és mint ilyen, maga is környezetfüggő. A vállalati környezet jellegétől függ ugyanis, hogy a stratégia megalkotásához, a tervezési döntések meghozatalához milyen tervezési rendszer a lapos stratégiai lehetőségek.

opciók határ demo számla

Nyilvánvaló, hogy másképpen kell tervezni egy stabil, jól kiszámíthatóan változó környezetben, mint egy turbulens, kiismerhetetlen közegben.

Csak akkor vagyunk képesek optimális vagy legalábbis azt megközelítő tervezési döntéseket hozni, ha tervezési rendszerünk összhangban van a környezet diktálta követelményekkel. Egy jól vezetett vállalatnál maga a tervezési rendszer is követi a környezet alapvető változásait.

Farm Together - 13.Rész (Római, Viking és Középkori kiegészítő) - Stark

A vállalati erõ és gyenge pontok diagnosztika és külsõ lehetõségek és fenyegetések környezetelemzés meghatározására szolgáló eljárás rövidítése. A vállalat irányítási folyamatában mind erőteljesebb hangsúllyal jelentkezik a környezethez való lapos stratégiai lehetőségek igénye. Ezért a stratégiai tervezés, illetve a stratégiai menedzsment egyik kiindulópontját képezi ezért a környezet elemzése.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

A stratégiaalkotásnál az egyik kritikus pont a környezet megértése és elemzése. A stratégiaalkotás másik kritikus kiindulási pontja a szervezet, a vállalat tulajdonságainak, képességeinek megismerése. A vállalati diagnosztika néven ismert elemzés a SWOT analízis másik alapeleme: ide tartozik a belsõ erős és gyenge pontok feltárása, a funkciók diagnosztizálása.

  1. Kereskedő demó számla nyitva

Amikor a vállalati elemző a környezettel kezd foglalkozni, felmerül a kérdés; mit értünk pontosan környezeten? A kérdésre általános válaszként megadható az alábbi meghatározás.

A környezet fogalmába minden olyan tényezőt beleértünk, amelyek a szervezet működésére a jelenben vagy a jövőben hatással vannak. Amikor egy vállalat irányításáról beszélünk, akkor az alapvető gazdasági, piaci mutatók alakulását vizsgáljuk — sőt, a konkrét célok megfogalmazása is ezeken keresztül történik. Környezetként értelmezhetjük ezért mindazon tényezőket, jelenségeket, folyamatokat, melyek hatással bírnak ezekre a mutatókra, illetve értékük alakulására.

  • Трудно поверить, что мои желания могут что-либо значить в вашей иерархии ценностей.
  • Kovács Péter - Stratégiai tervezés | szabadibela.hu
  • Когда мы узнаем о контратаках.
  • Она не ожидала, что Ричард вызовется идти.

A környezet szerepe a stratégiaalkotásban korszakonként változott. A stratégiának tehát a mindenkori környezeti kihívásoknak kell megfelelnie, ezért megfelelő stratégia kialakításához elengedhetetlenül szükséges a környezet lehetséges alakulásának ismerete.

opciós kereskedés néz video

A lapos stratégiai lehetőségek célok kitűzésénél a tervező szabadságfoka nem korlátlan: csak olyan irányok jöhetnek szóba, amelyek összhangban vannak a vállalat gazdasági és társadalmi környezetével. Ez a környezet egyszerre lehet barátságos és ellenséges a vállalattal szemben: ·          egyrészt lehetőségeket kínál a további fejlődéshez, gyarapodáshoz, terjeszkedéshez, ·          másrészt olyan ellenséges elemeket, fenyegetéseket tartalmazhat, amelyek a célok megvalósítását akadályozzák, végső soron pedig a vállalat létét is veszélyeztethetik.

A környezet elemzésének célja annak megállapítása, hogy miként lehet a potenciális lehetőségeket és fenyegetéseket a vállalat hasznára fordítani: a kedvező lehetőségeket kihasználni, a vállalati pozíciókat megrendítő fenyegetéseket elkerülni és kivédeni.

A vizsgált szint vállalat, divízió egyes szegmensei divíziók, vállalkozások számára a környezet milyen vonzerőt jelent? A környezet szélesebb dimenzióban is vizsgálandó. A vállalat egésze szempontjából vizsgálva a környezetnek lapos stratégiai lehetőségek általánosabb elemei kerülnek előtérbe általános gazdasági-politikai klíma, adópolitika, infláció, stabilitás, lobbik, demográfiai mutatók, környezetvédelem stb. Itt a környezetelemzés tükrében olyan kérdésekre is választ keresünk, mint ·          melyek fejleszthetők a meglévő tevékenységcsoportok közül; ·          melyek a visszafejlesztendők vagy megszüntetendő egységek; ·          mely területeken nyílik lehetőség vagy válik szükségessé új vállalkozás alapítására vagy megvásárlására.

A reális lehetőségeket és fenyegetéseket kutató környezetelemzés a versenytársak helyzetét is figyelembe veszi, fontos döntések megalapozója és kiindulópontja lesz.

A környezeti elemzések sikeres elvégzése után a vállalat előtt feltehetőleg egy világosabb jövőkép áll, mint korábban.

EN A lapos szervezeti struktúra előnyei öt pontban Miért éri meg, ha valahol minden dolgozó egyben vezető is, és nem egyvalaki próbálja megmondani, hogy merre tovább? A hagyományos vállalati munkahelyi struktúrák változnak, és főleg változniuk kell most, hogy az ezredfordulós generáció is belépett a munkaerőpiacra, hiszen amint írtuk mi is korábban, nekik egészen másfajta szemléletük van, és ez másfajta vezetői hozzáállást igényel. Ezek a fiatal szakemberek ugyanis sokféle mondanivalóval rendelkeznek, és hallatni kívánják a hangjukat, amit az arra fogékony, és helyesen cselekvő cégek észre is vesznek. Egyre több vállalkozás veszi át a holakrácia modelljét, mely a lapos szervezeti struktúrát jelenti, tehát tulajdonképpen — bár kissé móricka-ábra jelleggel — minden alkalmazott egyben döntéshozó is.

Az elemzések révén számos olyan, a vállalat előtt tornyosuló korlátot deríthetünk fel, amelyeket a későbbi döntéseknél figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor a környezet jövőbeli alakulására az elemzések alapján számos olyan feltételezés is születik, amelyek ismerete a későbbi döntések szempontjából ugyancsak nagy fontosságú.

Ilyen korlátok és feltételezések például az általános gazdasági környezet elemzése kapcsán adódnak: a gazdaság hosszabb távú fejlődésének kilátásai, az EU csatlakozás és következményei, a kamatláb, az adókulcs, a valutaárfolyam, az árindex, az inflációs ráta, a szociális terhek, a környezetvédelmi előírások stb.