Képernyővédők kereskednek jelekkel,


De most egy új projekt nyomán talán változik a helyzet. A jeleket tavaly észlelte az Orosz Tudományos Akadémia kezelésében lévő RATAN rádióteleszkóp, de mostanáig titokban tartották a nemzetközi közvélemény előtt. Minden bizonnyal az év tudományos híre lett volna, ha beigazolódik, hogy a jel földön kívüli forrású, s hogy alapos kivizsgálása megérne még néhány kört. Ám hamarosan érkezett a szomorú cáfolat: az Orosz Tudományos Akadémia elismerte, hogy a jel valószínűleg földi eredetű, amit megerősít az is, hogy mindössze egyszer sikerült észlelni, és a RATANon kívül semmilyen más rádióteleszkóp nem tudta ezt megerősíteni, illetve a mérést sikeresen megismételni.

Ám kötve hisszük, hogy efféle kudarcok a kedvét szegnék azoknak, akik intelligens civilizá­ciók jelei után kutatnának. Vétel, vétel! Képernyővédők kereskednek jelekkel legfontosabb metódus továbbra is az idegenek vélhető rádiójeleinek fürkészése, egészen pontosan a kozmoszból érkező gazdag rádióhullám-termés megszűrése, átfésülése. Emellett vizsgálják a látható tartományba eső jeleket is, melyeket esetleg optikai kommunikáció céljaira használnának az idegenek, s ebből a szempontból tanulmányozzák a naponta egyszer tapasztalható, rövid idejű, de nagy energiájú gamma-kitöréseket is.

képernyővédők kereskednek jelekkel

Az egyik leg­ígéretesebb kutatási irány az úgynevezett idegen technoszignatúrák vizsgálata, azaz bármilyen olyan hipotetikus asztromérnöki projekt, tevékenység, objektum, jel analízise, amely egy értelmes és esetleg a miénknél is jóval fejlettebb civilizáció nagyobb léptékű, tudatos természetátalakító tevékenységére utalhat. Ennek mint­egy aleseteként vizsgálják, hogy egy hipotetikus idegen civilizáció felfűti-e a környezetét, kibocsát-e bónusz infravörös sugárzást, illetve kutatnak gyanús kémiai jelek után is.

Legyen bármilyen is a vizsgálat fókusza, általában olyan teleszkóprendszereket fognak be erre a munkára, melyek csillagászati mérési feladatokat is ellátnak — jó példa erre a nem éppen földön kívüli civilizációs kutatásokra tervezett hollandiai LOFAR alacsony frekvenciás teleszkóprendszer, amelynek jeleit azért átbogarásszák ebből a szempontból is.

E kettős funkció vagyis a szűken vett tudományos kutatási feladat plusz az idegenek utáni hajszatetten érhető olyan projektekben is, mint a SETI Intézet kaliforniai Allen Teleszkóp Tömbje, amit a Microsoft-társalapító Paul G. Allen nagylelkű adományaiból hoztak létre, de más gazdag filantrópok támogatása képernyővédők kereskednek jelekkel kellett az életben tartásához.

A sorozat hosszú ideje folyamatosan működik jelenleg a SERENDIP IV program zajlikennek mint­egy világszerte ismert mellékterméke a SETI Home jelfeldolgozó program, amelyet bárki letölthet, és így részt is vehet az adatok feldolgozásában — elég, ha rendelkezik egy PC-vel vagy laptoppal, és hajlandó a processzoridő egy részét kábé a képernyővédő funkció ideje alatt a SETI-kutatás rendelkezésére bocsátani.

Még több jel Ezek derék kezdeményezések, és a türelmetlenség jele volna, ha máris, alig három-négy évtized múltán eredményeket várnánk tőlük. Úgy tűnik, az orosz milliárdos Jurij Milnernek nincs ennyi ideje.

Milner ugyanis millió dollárral indította el a Break­through Listen nevű programot.

képernyővédők kereskednek jelekkel

A januártól működő projekt az eddigi legátfogóbb, amit az idegenek utáni hajsza céljaira indítottak; a program képernyővédők kereskednek jelekkel csupán gyanús rádiójelek után kutat a távoli csillagrendszerek és galaxisok mélyén, de az optikai SETI útján haladva immár a látható fény tartományán belüli jelek, azaz az idegenek esetleges lézerfény-kommunikációját is kutatja.

Utóbbinak azután nőtt meg a valószínűsége, hogy néhány évtizede kiderült: az optikai lézerek bináris opciók videó oktatóanyagok a semmiből hatékonyabban lehet kommunikálni, mint rádiójelekkel.

A kutatásokhoz az északi féltekén a Föld legnagyobb kormányozható rádiótávcsöve, a nyugat-virginiai Green Bank Teleszkóp, míg a déli féltekén az ausztráliai Képernyővédők kereskednek jelekkel Teleszkóp által fogott jeleket használják fel bár ezt csak októbertől kezdikmíg a hipotetikus idegenek esetleges lézeres kommunikációját a kaliforniai Lick Obszervatórium Automata Bolygókeresője fogja — saját alapfeladatának ellátása mellett —  kutatni.

Így 5 parszeken azaz kb. A kutatás során a Green Bank Teleszkóp megvizsgálja mind a 43 csillagot, amely 5 parszeken belülre esik, továbbia legkülönbözőbb spektrumból kiválasztott csillagot 50 parszeken belül, s egymillió további közeli csillagot, közeli galaxis közöttük spirális, elliptikus, törpe és szabálytalan csillagrendszerek központi részét, fehér törpét, neutroncsillagot és fekete lyukat, és a másik rádiótávcső feladata is hasonló nagyságrendű lesz.

A tervek szerint a kutatás során minden megszerzett adat nyilvános lesz, ráadásul az irgalmatlan mennyiségű információ feldolgozásába bekapcsolódik a SETI home önkéntes számítógépes hálózat is. Lehetetlen túlbecsülni ennek jelentőségét. Ez valóságos forradalom.

képernyővédők kereskednek jelekkel

Számos tudós, mindenekelőtt Stephen Hawking, nyílt levélben támogatta a kutatást. Valahol megáll Milner és társai nem érik be a passzív SETI-kutatással, s aktívan képernyővédők kereskednek jelekkel szeretnének jelet küldeni magunkról az űrbe, ezt Break­through Message programnak nevezik. Igaz, az eddigi tudo­mány­etikai, sőt bolygóbiztonsági szempontokat is figyelembe véve egyelőre maguk is az üzenetküldés szabályait tanulmányozzák az ezzel kapcsolatos vitákról lásd: Küldjünk jelet?

Jelekre várva

A program vezetői azt ígérik, hogy addig nem sugároznak semmilyen jelet a világűrbe, amíg erről nem születik világméretű politikai és tudományos konszenzus. Persze nem ez lenne az első célzott üzenet a világ­űrbe. Az üzenetet a már említett Drake és a hírneves tudós, író és SETI-kutató Carl Sagan írták, de sajnálatos módon nem egyeztették ezt a Föld politikai és tudományos establishmentjével.

Az üzenet 25 ezer év múlva ér célba, s meglehet, nem szeretnénk itt, a Földön bevárni a földönkívüliek válaszát. Milner azonban nem ijedős, erre utal, hogy nem csupán üzenni próbál a távoli űrbe, de körül is nézne. Az áprilisban bejelentett Breakthrough Starshot program keretében ugyanis legkésőbb úgy harminc év múlva egész kis lézerfény-meghajtású flotta több ezer, néhány centiméteres nagyságú jármű kelne útra, mely földi forrásokból táplálkozva, a fénysebesség 20 százalékával haladva 20 év képernyővédők kereskednek jelekkel elérné a közeli Alpha Centauri csillagrendszer környezetét, ahol friss kutatások szerint akár lakhatósági övezeten belüli bolygók találhatók.

képernyővédők kereskednek jelekkel

A flotta a szerencsés érkezést követően hazaüzenne, s a hír fénysebességgel 4,37 év alatt ide is érne.

Mi a SETI? A Search For Extraterrestrial Intelligence, azaz a földön kívüli értelmes élet utáni kutatás nem egy konkrét szervezetet jelöl noha Kaliforniában óta létezik egy SETI Intézethanem az egész tevékenységkört, sokszor egymáshoz legfeljebb lazán kapcsolódó projekteket, melyeket egy ideje főleg nem állami, kormányzati forrásokból finanszíroznak.

A legismertebb közülük tán a SETI home, amelybe bárki bekapcsolódhat, ha számítógépe kihasználatlan kapacitásait az idegenek vélt jeleinek kibogozására szeretné felajánlani egy olyan sziszifuszi műveletsorban, amelyben tűket keresnek egy kozmikus méretű szalmakazalban.

Ez bizonyult egyben az első téves riasztásnak is, noha a számos, az intelligens eredetet egyaránt kizáró magyarázat dacára ma sem tudjuk pontosan, mit is detektált a szerb származású tudós.

A jelsort a kinyomtatott mérési papíron bekarikázta, és azt írta mellé: Wow! A később Wow! A távcső kettős szarv kiképzése és az adatok feldolgozása miatt ma sem tudjuk pontosan, hogy a két jelölt közül pontosan melyik tartományból érkezett a jel. Sajnos a jelet később nem sikerült érzékelni, de jellemző, hogy máig is ez a SETI-kutatások legígéretesebb eredménye, mivel ezt természetes okokkal eddig nem tudták magyarázni.

Színházban nyílhat Apple Store? Mi sem stílusosabb kereskedelmi egység, mint egy klasszikus öreg színház épülete? A híresztelések szerint a hagyományos helyszínek iránt nagy vonzalmat tápláló Apple fontolgatja, hogy Los Angeles óvárosának egyik ikonját, a Toronyszínházat Historic Tower Theater alakítaná át Apple Store szaküzletté. A színház ben épült neoreneszánsz stílusban, és a párizsi operaház volt az inspirációja.