Bináris opciók q optonok


A hetvenes évek végére a mikroprocesszorokat már tömegesen használták az elektronika szinte minden területén.

Szinte az összes digitális IC-ket is gyártó cég megjelent egy-egy saját processzorral, vagy inkább "családdal". A "korai" chip-ek működtető programja egy külső tároló áramkörbe bináris opciók q optonok, általában egy 27xxx EPROM-ba, és csak néhány, igencsak drága típus rendelkezett belső programtárral. A gyártástechnológia fejlődésével aztán megjelentek az olcsó, hol lehet pénzt keresni gyorsan programtáras mikroprocesszorok, - vagy ahogy az INTEL elnevezte a csökkentett utasításkészletű, de hatékony periféria kezeléssel rendelkező IC-it - a mikrokontrollerek.

A tárolóáramkörök is egy robbanásszerű fejlődésen mentek - mennek - keresztül, egyrészt a tárkapacitás növekedett meg, ma már teljesen hétköznapi alkatrész, pl.

Ugyanakkor gondolni kell azokra is, akiknek csak egy-egy áramkörcsalád kezelése szükséges, és ehhez elég egy egyszerűbb, olcsóbb égetőáramkör is. A felhasználók jó része már csak a belső programtáras mikrokontrollereket akarja programozni, számukra felesleges a párhuzamos EPROM-ok kezelése. Ennek megfelelően e foglalat befogó érintkezői "szélesek", hogy tudja fogadni a kicsi, pl. Az előbbiek értelmében lekerült a panelról az EPROM-ok programozó foglalata, a csak ahhoz csatlakozó alkatrészek, és a 21, 25 volt előállításához szükséges feszültségháromszorozó.

Az előbbi IC-k írása és olvasása is az 5 voltos tápfeszültségen történik, így a panelon a vezérlő mikrokontrolleren kívül csak a soros interfész, az öt voltos táp, és a két nyolc lábú programozó foglalat maradt.

Ezen a verzión három programozó foglalat van, egy külön az MDAnek, egy az NVMnak, egy pedig a többi típusnak, azaz a 93xx, 24xx, stb. Azaz kompatibilisek egymással.

  • elektromos kerékpár!!!!!!!!!! - Index Fórum
  • A "MIKROPO” Mikrokontroller, EPROM, EEPROM égetők

EXE - működteti. A PC program az indítás után "felismeri" a rácsatlakoztatott hardvert, és a működését ennek megfelelően folytatja.

A PC program az összes IC kezelő rutinját tartalmazza, de értelemszerűen csak azokat az IC-ket tudjuk kezelni, amelyekre a hardver kiépítés és a mikrokontrollerbe égetett megvásárolt kezelő programok lehetőséget adnak. A program indítása előtt csatlakoztassuk az égetőt, és adjunk rá tápfeszültséget. A kezelendő IC-t csak ezután rakjuk a programozó foglalatba!

A program működése magától értetődő, az égetési, olvasási, és egyéb műveleteket vezérlő billentyűk funkciója megjelenik a bejelentkező képen, és egy HELP-et is kérhetünk az F1 billentyűvel.

  • elektromos kerékpár!!!!!!!!!! - Index Fórum
  • A "MIKROPO” Mikrokontroller, EPROM, EEPROM égetők

Az F4 billentyű leütésére egy ábra jelenik meg, megmutatva az éppen kiválasztott IC helyét a programozó foglalatban. A program a lemezről vagy az IC-ből beolvasott adatokat egy buffer-be, azaz átmeneti adattárba tölti, és az a képernyőn megjelenik. Az adathalmazban a kurzor billentyűkkel mozoghatunk.

A beolvasott IC tartalma lemezre írható, illetve az égetendő tartalom onnan beolvasható.

bináris opciók q optonok

A file beolvasás és mentés a File menü Open és Save almenüpontokkal lehetséges. A beolvasandó, írandó file, illetve az azt tartalmazó könyvtár megkeresését, a "böngészést", az egér kattogtatásával végezhetjük, de persze arra is lehetőség van, hogy begépeljük a file nevét, elérési útvonalát.

Az utoljára beolvasott file nevét és elérését a program elmenti, az a következő alkalommal a "Lastfile" menüponttal előhívható. OBJ file-ok kezelése: A mikrokontrollerekbeepromokba mindig bináris adatok kerülnek, és az IC-kből beolvasott adatokat is binárisak.

  1. Ваш новорожденный является в мир, лишенный многих физических возможностей и атрибутов.

Az adatok tárolásának azonban már több formája létezik, a bináris mellett leggyakrabban az INTEL HEX formátum terjedt még el, azaz annak is két formája, a 8 és a 16 bites. HEX kiterjesztésű bináris opciók q optonok generál.

A program automatikusan konvertálja az így kódolt adatokat is, tehát a. HEX, file-ok betöltésekor a program meghív egy Hexa-Bináris konvertáló bináris opciók q optonok és a bufferbe már a bináris adatokat rakja. Mivel a PIC-es fordító programok - pl. A "Setup" menüben adhatjuk meg a programnak, hogy égetésnél csináljon-e visszaellenőrzést, - azaz olvassa vissza a beégetett adatokat és azokat hasonlítsa össze buffer tartalommal.

A program a választható IC típusokat és funkciókat fekete, a vásárolt programcsomagban nem szereplő, illetve az adott IC-re értelmetlen utasításokat szürke színnel jelzi. A kezelt IC-n végrehajtható műveletek a "Process" menüből választhatóak: A kiolvasható azonosító jellel rendelkező IC-kre érvényes az Identify azonosítás funkció. Az adatok kiolvasása a "Read", az adatok beprogramozása a "Program", a törlés az "Erase" menüponttal kezdeményezhető.

A beprogramozott adatok visszaolvasása és összehasonlítása a buffer tartalommal a "Verify" ellenőrzés menüben kérhető. Mint arról az előbb szó volt, - ha akarjuk - ez automatikusan végrehajtódik. Egyes IC-k, - pl.

Я помню .

Szintén némely mikrokontrollerre jellemző, hogy egyes működési jellemzőit a felhasználó állíthatja be. Erre szolgál hat a "Program Fuse" menüpont. A z újabb mikrokontrollerek egyre több configuráló bittel rendelkeznek. Be lehet állítani pl.

bináris opciók q optonok

EXE programot, csatlakoztassuk az égetőt, és adjunk neki tápfeszt. A készülék be vagy kikapcsolásakor ne legyen IC a programozó foglalatban!

A bekapcsolás utáni pillanatokban még nem a működtető mikrokontroller vezérli az áramkört, ezért szerencsétlen estben akár égetőfeszültség is megjelenhet a programozó foglalaton, ami károsíthatja az IC!

bináris opciók q optonok

Indítás után a PC program megpróbálja felvenni a kapcsolatot az égetővel, ha ez nem sikerül - nincs bekapcsolva, nem a használt soros portra van konfigurálva, stb. A PC program baudos sebességgel kommunikál az égetővel.

A PC soros portjáról érkező jel egy LED-en keresztül jut az égetőbe, tehát annak felvillanásai jelzik a soros adatforgalmat.

EXE - indítása után nem villan fel a piros LED, akkor nem, vagy nem a beállított soros portra csatlakoztattuk az égetőt. A soros port kiválasztása a "Settings" menüben a "Port" almenüben lehetséges.