Az Internet 2020 beruházási projektek értékelése


A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. Ezt a kivételes helyzetet olyan konkrét intézkedésekkel kell kezelni, amelyek lehetővé teszik az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében lehet-e kereskedésből megélni?, határokon átnyúló együttműködési programok számára, hogy rugalmas és hatékony módon járulhassanak hozzá a leginkább érintett ágazatok, például az egészségügy, a vállalkozások -köztük a kis- és középvállalkozások - és a munkaerőpiac gyorsan felmerülő igényeire való reagáláshoz, és elősegítsék a társadalmi-gazdasági fellendülést a programok területein.

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

Ugyanezen okokból nem várható, hogy a programok által finanszírozott projekttevékenységek Ezt a határidőt ezért további egy évvel, Ezért a A Bizottság által követendő eljárási lépéseket le kell rövidíteni oly módon, hogy a Bizottság eltekint azon követelmény teljesítésétől, miszerint a projekt értékelése céljából a teljes projektpályázatot be kell nyújtani. Az említett végrehajtási rendeletnek tehát egyértelműen különbséget kell tennie a programra vonatkozó zárójelentések és azon zárójelentések között, amelyek egy konkrét projekt végrehajtására vonatkoznak.

A lefedettség az előfizetéssel kapcsolatos cél eléréséhez szükséges előfeltétel ugyan, de önmagában még nem minősül elégségesnek. Noha az olasz stratégia nem tartalmaz célt az előfizetésekre nézve, a stratégia végrehajtásának módját tartalmazó beruházási tervben már erre vonatkozó célérték is szerepelt.

A jogbiztonság érdekében ugyanakkor célszerű eltekinteni annak a Ezért helyénvaló Ezen időszakokat illetően helyénvaló a programok végrehajtási időszakát egy évvel, azaz Emellett az egyenlegkifizetés kiszámításához biztosított további rugalmasság kihasználása érdekében lehetővé kell tenni az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében - a határokon átnyúló együttműködési programokon keresztül - nyújtott uniós hozzájárulás teljes körű felhasználását a programozási időszak végén.

A Bizottság a dokumentum benyújtási dátumától számított két hónapon belül értesíti értékeléséről az irányító hatóságot. Szükség esetén ez a határidő meghosszabbítható.

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

Negatív értékelés esetén a Bizottság értesíti az irányító hatóságot ennek okairól. A felmerült költségeket a projekt zárójelentésének benyújtását megelőzően kell kifizetni.

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

A költségek ezt követően is kifizethetők, amennyiben azokat a kifizetés becsült időpontjával együtt feltüntetik a projekt zárójelentésében. Az utolsó számviteli évben az egyenlegkifizetés útján nyújtott uniós hozzájárulás nem haladhatja meg az egyes programokhoz nyújtott, a programot jóváhagyó bizottsági végrehajtási határozatban megállapított teljes uniós hozzájárulást.

az Internet 2020 beruházási projektek értékelése

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó az Internet 2020 beruházási projektek értékelése tagállamban. Kelt Brüsszelben, HL L