Miről szól az őszödi beszéd?

Olyan világot akarnak, amelyben nincs se őszödi beszéd, se felcsúti vezér              (Bajnai Gordon)

Az őszödi beszéd fő problémájáról és irritációjáról nem szoktak beszélni, talán nem is vették észre

Most két mottót is adok, egyet Bajnai Gordontól, egyet saját magamtól. Így együtt fejezik ki, ami alább következik.

Az őszödi beszéd ma is a figyelemelterelés és a manipuláció egyik eszköze. Pedig elemezni kellene végre lényegét és hatását. Bajnai Gordon is él ezzel a lehetőséggel, nem egészen érthető párhuzamot vonva Felcsút és Őszöd között és ellenpontozva saját, nem nagyon különböző nézeteit. Szerintem nagyrészt ugyanarról van szó, árnyalatnyi és hangulati eltérésekkel, nevezetesen arról, amiről már rég le kellett volna szokni: a durva megszorítások folytathatatlan gyakorlatáról. Ami mindhárom politikai tényező egyetlen megoldása, ami nyilván nem megoldás. Arról, hogy egyik irányból sem látszik hatékony megoldás, még kormányképesség sem, de a kormányrudat és a hatalmat mindegyik nagyon akarja. Annak árán is, hogy addig folytatódik a megszorítások sehova nem vezető pazarló és értelmetlen gyakorlata, a felesleges áldozatvállalás, amíg erre az emberek egyáltalán képesek. Közben a világ és annak fejletlen részei is elhúznak mellettünk.

Gyurcsány Ferenc büszke az őszödi beszédre

Gyurcsány Ferenc büszke az őszödi beszédre

A sokat szidott és sokat dicsért (elhibázott) őszödi beszéd

A 2006-ban a szocialista frakció előtt, Balatonőszödön, a kormányüdülőben elmondott és a helység nevében elhíresült őszödi beszéd óriási hatással volt az eseményekre és a politikai erőviszonyokra, mindenféle sorsokra. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nemcsak személyek, politikák, pártok, hanem az ország sorsára is. Nagyon sajnálatos, hogy most már tömegméretekben is véget ért a békés politizálás időszaka, gondoljunk csak a 2006 őszi zavargásokra és rendőrségi atrocitásokra. Ez persze csak időleges betetőzését jelentette annak, ami 2001-ben elindult, amikor a kisgazdák kiszorítására, a politikai erőviszonyok megváltoztatására évtizedek után ismét büntetőjogi eszközöket vetett be a régi-új hatalom. Az alkotmánnyal dacolva erőszakosan megváltoztatta a politikai struktúrát, minden irracionálitás, ami korábban elképzelhetetlen volt, valósággá lett.

2001 volt az általános romlás kezdete, origója, ami az őszödi beszéddel bizonyos területeken felgyorsult. A 2001-ben megkezdődött romlás a közvélemény számára talán kevésbé lett nyilvánvaló, mint az őszödi beszéd súlyos következményei, mert a két legnagyobb párt közösen fedték el, amiben 2001-től együttműködtek és közösen igyekeztek a következményeket is elfedni. Ez akkor vált különösen nyilvánvalóvá, amikor tanulmányomat elküldtem a hatalom birtokosainak és egyik szeletéről a Nap-keltében nyilatkoztam. Részben bojkottálták, részben pedig telefonhoz nyúltak a leállítás érdekében. Vagy amikor az egyik kötetem terjesztésétől a terjesztőt közösen igyekeztek eltanácsolni. Az őszödi beszéd rejtélyes publikálása után viszont a két nagy párt egymásnak feszült és a kisgazdák vagy más helyett egymást ütötte, egymást sározta, egymást diszkreditálta. Csak úgy ömlöttek az információk, hírek, rágalmak és tények a médiában: mi hogyan működik, mi mitől függ.

Az őszödi beszéd romboló hatása. „Elkúrtuk” és csináljunk valamit!

A nyilvánvalóan romboló hatás méreteit nem magyarázza az a tartalom, amit meghatározónak tulajdonítanak. Önmagában biztosan nem. Viszont – mint látni fogjuk – az őszödi beszédben minden benne van, ami szükségképpen bukások és megrázkódtatások sorozatához vezet.

Ekkora botrányt sem a trágár beszéd, sem Magyarország egyfajta szidalmazása (tegyük hozzá a tehetetlen és nem túl tehetséges kormány helyett!), sem a semmittevés és a katasztrofális helyzet elismerése, bevállalása, de még a trükkök emlegetése sem tudnak okozni. Külön-külön nyilván nem, de együttesen sem. Ehhez kellett még más is.

Az is, hogy nem történt meg az igazi szakítás a múlttal és nincs érdemi elképzelés a jövőre. Az nyilván kevés, hogy ezt így nem akarja tovább csinálni, hiszen nincs meg az, hogy hogyan lépne ki ebből. És még az is kellett a romboló hatáshoz, hogy kihallik a beszédből a frakció és a párt, az ország zsarolása: nincs választás rövidtávon, magyarán: nincs alternatíva, ami nem igaz, viszont van kockázat, amit képtelenek felmérni, de akár körülírni is. Ha nem tetszik, amit mondok – folytatja Gyurcsány – elmegyek. Vitázni nem vagyok hajlandó! Majd írok „kurva” jó könyveket a baloldalról!

Azt nem érzem találónak, hogy az őszödi beszéd negatív hatása kiragadott mondatokra lenne visszavezethető és ha szövegkörnyezetükben nézzük ezeket a mondatokat, ez a hatás eltűnne. Nem tűnik el. Az olvasásnál különben sokkal több ismeretet ad a beszéd meghallgatása. A hangsúlyok, az intonáció, az elégedettség, a kinyilatkoztatás. Arra, amit most megírok, ennek alapján jutottam.

Az „igazságbeszéd”

Induljunk ki az előadó, Gyurcsány Ferenc verziójából. Nem egyedül az övé, de főleg az övé. Ezt vallja Kálmán Olga és mások is. Gyurcsány úgy állítja be, mintha ez igazságbeszéd lenne, amire ma is büszke. Ez a téves megítélés könnyen vezethetett a beszéd felső helyről való kiszivárogtatásához. Általában ezt tartják a legvalószínűbbnek. Ma sem világos, mire büszke Gyurcsány Fletó, hiszen sem az eredményre, a beszéd tartalmára és fordulataira, sem a következményekre nem igazán lehetne az.

Tényleg igazságbeszéd?

Az első kérdés, amivel eddig nem foglalkoztak, hogy igazságbeszéd volt-e az őszödi beszéd valóban? Attól ugyanis, hogy kimondja – nyilván költői túlzással –, hogy semmit nem csináltak éveken át és hogy folyamatosan hazudtak, nem található meg az ezzel való szakítás kimondása. Még ennek a jele sem. Ráadásul tapasztalatból tudjuk, hogy a beszéd után nem sokat változott a kormányzás eredményessége, a költekezés hatékonysága és nem csökkent a pazarlás. Nem volt elmozdulás a nullához közeli állapothoz képest. A szocialista frakcióban például az a kérdés tulajdonképpen fel sem merülhetett: ki nem volt még legalább államtitkár? Függetlenül attól, hogy volt-e ehhez bármilyen affinitása vagy képzettsége. Az talán igen: ki volt csak egyszer államtitkár?  (Mivel sokan többször is voltak.) Hogy nem tudtak (ők sem) kormányozni, azt a rengeteg pénz elköltése és az ehhez képest szerény látható eredmény tanúsítja. No meg a katasztrofális eladósodás, aminek az okait hivatalosan ma sem ismerhetjük. Biztosan nem a lakossági túlfogyasztás, hanem pl. a pazarló beruházások.

Már ezért sem lehet igazságbeszéd

Egyébként hogy lehet valami igazságbeszéd, ha már az sem igaz, hogy semmit nem csináltak? Ne hoztak volna olyan intézkedést, amire büszkék lehetnének, amikor mást sem hallottunk, mint hogy mi mindenre büszkék. Például a méregdrága és rossz minőségű autópálya-építésre. Akkor a frakcióülésen valószínűleg senki nem említette, mi mindenre büszkék, ma pedig Szanyi Tibor a magyar történelem legeredményesebb, legsikeresebb időszakának hirdeti az ATV-ben, Gyurcsány egyik lelkes híve, Vadai Ágnes előtt, az Együtt Magyarországért 2014 döbbent reprezentánsa előtt.

Hergelés

Ha kimondjuk, hogy olyan helyzetbe hozták az állítólagos semmittevéssel – ténylegesen a gyengécske kormányzással és erőteljes költekezéssel – az országot, ami bevallottan példátlan a világon, de legalábbis Európában, azzal jól fel lehet hergelni az embereket. Ami negatív, romboló erővé válik, ha nincs elképzelés, amire mozgósítson. Ilyen pedig nincs, hiszen nincsenek a helyzet okai sem feltárva, a felelősök megnevezve és értelemszerűen stratégia sincs kidolgozva. Az ugyanis nem az, hogy az emberek fogadják el, hogy ennek árát még egyszer és a már évek óta tartó, most nyilván még durvább megszorítások folytatásával velük fizettetik meg. Úgy, hogy most sincs garancia arra, hogy ennek bármi értelme lenne. A bőszmeség tehát folytatódik. A hergelés nem más, mint ügyetlen megnyerési kísérlet az újabb megszorításoknak. Lehet-e ezt így együtt „beadni”: elkúrtuk és fizessetek!

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit.

Hiányzik a kiút megjelölése. Ezt nem helyettesíti, hogy „nincs sok válasz”

Az alternatíva tagadása engem például roppantul irritál. Mert kell, hogy legyen alternatíva, sőt legyenek alternatívák. Gyurcsány azonban csak egyet ismer: fogadják el a durva megszorításokat. Hogy miért? Mert Veres Jani is azt mondta, hogy rövidtávon nincs más válasz, csak ez az egy.

Aki a szocialista párt környékén van, azt megkérdezte, de semmit nem tudott meg tőle. Ebből nem következik, hogy ne lenne alternatíva. Nem a saját szakértőit kellene kérdezgetnie, hanem valóban keresnie kellene, mi a megoldás. A saját szakértőit, akik inkább lobbisták vagy a gyurcsányi vélemény visszaigazolói és ma már részben a Fidesznél ülnek, tulajdonképpen azért kérdezi, hogy megtudja: miért nem lehet a szokásos megszorításokon még technikai értelemben sem túllépni.

Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos véleményformáló makrogazdasági ügyekben Kornaitól Bokrosig, Békésitől Surányiig, Vértestől a jó ég tudja kicsodáig, azokkal végigbeszéltük, végigszenvedtük, végigüvöltöztük. És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozunk. Hű, a hétszázát neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak is, a legtöbbre tartottak is százmilliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Vessünk ki ingatlanadót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlanadóból, ha minden ingatlant megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam, nem 100 milliót, ötöt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, már most az ő bevételük. Az egésznek az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal, hogy: Ferikém olvasom a Sárközi-tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom: Sanyikám, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Odajön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját végre, amire kiszámolja és kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adójóváírás intézménye ma Magyarországon és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja? Hát, ha a 200 milliárd forint benne van a pakkba, akkor már nincsen megoldása. Általában sok jó ötlet van egész addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány.

Más körből főleg nem érdekli a szakmai vélemény

Kimondja, hogy nem lehet más kiutat találni és kész. Mivel a televízióban szüntelenül azt hallottam, hogy a közgazdászok nem képesek javaslatot tenni, többször is írtam neki. Kitért a személyes találkozó elől, holdudvarával akarta letudatni elképzeléseimet.

Gyurcsány szereti a posztját, fantasztikus dolog politikát csinálni, hát még történelmet

Ezt is megtudjuk. Azok után, hogy semmit nem csináltak, túlmentek az ország lehetőségein, nem látnak alternatívát, óriásiak a kockázatok. De nagyon szeretnek, ám – ezt én teszem hozzá – nem tudnak kormányozni.

És akarok most egyetlenegyszer mondani nektek három percet. Ezt legfeljebb még egyszer fogom elmondani nektek. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országot vezetni. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött: visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól, meg a jobboldaltól és tanulja most már meg magát nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt. Imádtam. Életem legjobb része volt. Most az adja, hogy történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e, én személy szerint. Egyáltalán nem érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy: a rohadt életbe, jöttek páran, akik meg merték tenni és nem szarakodtak azon, hogy hogy a francban lesz majd az útiköltség elszámolásunk, b….a meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem, hanem megértették, hogy másról szól ez a kurva ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes politikusnak lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat.

Csak erre képesek. Hát akkor, mit akarnak?

Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a vezetését, az a csapat képes nagyjából erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. Lehet, hogy van egy másik csapat, amelyik tud mást. Nem tudunk, nem tudunk ennél többet és ennél jobbat. Nem leszünk rá képesek. Ha belegebedünk, akkor sem. Nagy munka van, tisztességes munka van egymás között. Muszáj megcsinálni. Nem beszélek az Új Magyarországról, a fejlesztésekről, határon túli magyarokról, egyházakhoz fűződő kapcsolatról és még ezer dologról, mert a nagyhoz képest ma nem ez a legfontosabb. Mindegyikben érdemi, jelentős és mély javaslataink lesznek. Egyik-másik meglepetést is fog okozni. De az egészhez képest, amit el kell döntenünk egymás között, nem ez a legfontosabb. Reform, vagy bukás. Nincs más. És amikor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek magamról is.

Bele akar vágni a még durvább megszorításokba

Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek, vagy mással megcsinálni. Soha egy darab interjút nem fogok adni akkor, amikor be fogom fejezni, hogyha vitával fogunk elválni egymástól. Soha. Soha nem fogom a magyar baloldalt bántani. Soha. De csak azért érdemes csinálni, hogy hozzányúljunk a nagy dolgokhoz.

Mi a baj mindezzel?

A múlt elmúlt. A jövő mást hozhat, ha valaki képes változni. Churchill a Dardanellákon elszenvedett kudarcán képes volt okulni. Gyurcsány viszont egyre szebbnek látja a múltat és nem jár előrébb elképzeléseiben, mint járt öt éve vagy tíz éve. Ez pedig kizárólag rajta múlt. A jövő csak azé lehet, aki érdemi, működőképes alternatívát tud felmutatni. Amivel ismét a felzárkózás útjára lépünk és ami tisztességes polgári életet biztosít a magyar embereknek. Tehát duma helyett érdemi munka kell!

9 responses to “Miről szól az őszödi beszéd?

 1. Visszajelzés: Reális Zöldek Klub

 2. Just discovered this blog thru Google, what a pleasant shock!

 3. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait ..

 4. Soon after study several of the weblog posts on your personal website now, we really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web internet site list and are checking back soon. Pls consider my web-site likewise and make me aware in case you agree.

 5. I’ve too been wondering about the similar factor myself lately. Ecstatic to distinguish another person on the unchanged wavelength! Nice article.

 6. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something relating to this.

 7. Visszajelzés: Gazdaságpolitikai szadomazo. („Őszintén”, „nem őszintén”) | Kirekesztett véleményem - Dr. Szabadi Béla blogjaKirekesztett véleményem – Dr. Szabadi Béla blogja

 8. What’s up it’s me, I am also visiting this website on a regular basis,
  this web site is actually pleasant and the viewers
  are in fact sharing good thoughts.

 9. Visszajelzés: Politikai helyzetkép (9). Az előzetes választási esélyek

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.