Sértett ember-e Róna Péter? Ő is?

„Direktben mondták, hogy vagy csatlakozol, vagy kinyiffantunk.”
(Róna Péter a HVG-interjúban)

Bár Róna Péterről, szerepeiről, ambíciójáról, nézeteiről és a vele kapcsolatos eseményekről alább szó lesz, talán érdemes néhány momentumot előrebocsátani azoknak, akik esetleg kevésbé ismerik.  Róna Péter ismert szereplője a magyar médiának és közéletnek. Életútja a Wikipédiában elolvasható. 1956-tól 1990-ig külföldön élt. Gazdaságtörténetből és jogból van diplomája, főleg jogi területen dolgozott, de négy évig egy külföldi bank vezérigazgatója volt. 1990-ben kétlaki életre rendezkedett be: az év felét Magyarországon töltötte, a másik felét Angliában. Részben üzletemberként, részben oktatóként és tanácsadóként. Az ELTE-n nemzetközi jogot tanít címzetes egyetemi tanárként.

Róna hangsúlyozottan közgazdásznak tekinti magát, olyannyira, hogy nevétől elválaszthatatlan lett a közgazdász jelző, sőt a közgazdász professzori cím. Angliában is oktat: Oxfordban működő gazdaságtörténeti vendégkutatóként. Makrogazdasági és azzal összefüggő politikai kérdésekben lett az egyetlen olyan megmondó ember, aki az uralkodó irányzattól bizonyos mértékig eltérhet és folyamatosan fórumot kap a médiában.

Róna Péter előadása 2011-ben, az MSZP-ben

Róna Péter előadása 2011-ben, az MSZP-ben

Róna láthatólag nagy fontosságot tulajdonított a politikai befolyás elérésének. Hivatalosan egy párthoz, az LMP-hez kapcsolódott, ahol ő volt és ma is ő az első számú szakértő. Rábízták a párt alapítványának társelnöki posztját, az LMP delegálásában az MNB felügyelőbizottságának tagja lett. Nevét a balliberális oldalon egy időben miniszterelnök-jelöltként emlegették. Most viszont Róna Péter magyarországi pályafutása végét jelezte és elkezdett olyan inzultusokról és elfogadhatatlan nyomásokról beszélni, amit mások a szőnyeg alá akarnak söpörni.

De térjünk vissza a címhez!

Sértett ember-e Róna Péter? És esetleges „sértettsége” miatt „hagyja el” az országot, vagy ahogy Schiffer Andráshoz, az LMP frakcióvezetőjének küldött levelében írta: ezért jutott el „útja végéhez” Magyarországon? Ezért beszélne arról a HVG-interjúban, hogyan tárgyaltak vele az Együtt 2014 vezetői és mivel fenyegették meg? (Ld. vagy aláírtok, vagy kinyiffantunk benneteket?)

Némi zavar a politika egyik oldalán

Megértem a liberálisok zavarát, hiszen sajtójuk korábban mindig népszerűsítette Rónát, tulajdonképpen emberüknek gondolták. Annak ellenére, hogy a politikában is több helyen kopogtatott (nyitogatott) és nem eredménytelenül. A 2008-es IMF-tárgyalásokba Gyurcsány Ferenc szocialista-szabaddemokrata kormánya tanácsadóként vonta be, a 2010-es választások előtt a Fidesz irányában tett gesztusokat, aztán az LMP-nél folytatta. Ezzel együtt kritikájának iránya is változottAz igazi hátterét, a fő támogatóit a számára folyamatosan fórumot biztosító média adta, a sajtóban a liberális és a balliberális vonal tűnt meghatározónak, ahol jelenleg is emblematikus figuraként kezelik.

Egy sajátos ajánlkozás

Maradva a liberális kapcsolatoknál, egy hosszú időszakban Róna Péter részéről ezt sok minden visszaigazolta. Pl. az IMF Róna által történt (mások által igencsak vitatott) megkeresése és instruálása 2011-ben. Meglehetősen szokatlan, hogy valaki egy testület tagjaként ajánlkozik az IMF-nél, hogy beszél arról, aminek a testület tagjaként került a birtokába. Ez nemcsak fegyelmi vétség, hanem az ilyen „bekiabálással” – hogy úgy mondjam – elképzelni nem lehet, hogy ne sérüljenek az ország érdekei. Vagy például nyilván az ilyen (liberális) kapcsolatok alapján  tartott előadást az MSZP-nél. (Ld. fenti fotó!) Az előadás címe is pikáns: “A Fidesz a ‘lúzerek’ pártja.”

Egy talán hasonló találkozás

Nyilván ezért is hívta meg az Együtt 2014 vezetése a HVG-ben felelevenített beszélgetésre. Most viszont éppen azoknak van Róna kijelentéseivel, levelével és nyilatkozatával baja, akik e születő mozgalom ikonjaiként igyekeznek megjelenni. Egyben ők jogosultak eldönteni, hogy ki a hiteles, ki csatlakozhat elgondolt mozgalmukhoz. Szándékaikkal teljesen ellentétes az, amit Róna Péter elmond.

Vajon miért vált meg Róna Péter a társelnöki poszttól?  

Ebből a „kényelmetlenségből” következhet, hogy Róna Péterről is azt hallani ma már, hogy sértett ember. Ez a „magyarázat” általában alaptalan szokott lenni, most azért is hibás, mert állítólagos sértettségének jól érzékelhető határai vannak. A jelek szerint pl. az MNB felügyelőbizottsági tagságáról, ahova az LMP delegálta és amiért igen szép havi tiszteletdíj (állítólag 800 ezer forintról van szó) jár, nem mondott le.

Amiről tudni lehet, hogy lemondott, az a pártalapítvány társelnöki posztja. Hogy ez utóbbitól miért vált meg, abban szerepe lehetett az LMP körüli hangulatkeltésnek, platformosodásnak és talán látogatásának is az Együtt 2014 alakuló mozgalom vezetőinél. Lehet, hogy erre a megbeszélésre nem nyerte el a párt előzetes és teljes támogatását, ahogy ez az MNB felügyelőbizottsága részéről nem történt meg, ami esetleg kényelmetlen helyzetbe hozta.

A sértettségre való hivatkozás mint taktikai fegyver

A sértettségre való hivatkozás az utóbbi években a problémák és az érdemi kritika megkerülésének fő módszerévé vált. A „sértettség” egyfajta kifejezése annak, hogy valakit valamiért (formálisan állítólagos sértettségéért) ELEVE nem tartanak hitelesnek. Holott annak, hogy megsértették, vagy hogy csak ő gondolja (ez utóbbi lenne a sértettség), normális esetben, ha esetleg köze is lehet állításai megalapozottságához, nem lehet köze az igazság kiderítéséhez.

Hibás logika

A sértettséggel való operálás hibás logikai út, először ugyanis azt kellene átgondolni, amit mond, és ha megcáfolják, lehetne magyarázatot adni arra, hogy mi az esetleges elfogultság, valótlanság oka. De rögtön és ezzel a helytelen „érveléssel” nem lenne szabad útját állni a logikus és megkerülhetetlen kérdéseknek, a tisztázásnak és a következtetéseknek.

Felmerül a kérdés: ha eddig elfogadták, amiket Róna mondott pl. a forintleértékelés, a gyenge árfolyam „hasznáról”, amin már rég túllépett a közgazdaságtan, ezt eleve miért vetik el? (Szemléletváltás helyett a régi nézeteket veszik elő. Megint előhúzták a forintleértékelést )

Fennmaradt a kérdés a módszerekről és az irányokról

Továbbra is fennáll tehát a kérdés a mozgalom módszereiről. És arról is: miről is van szó? A hatalom megszerzésére tett kísérletről vagy valódi alternatíva kidolgozásáról és megvalósításáról?  A kettő ezúttal nem tartozik eleve össze, logikailag éppen hogy szétválasztandó. Ha ugyanis az előbbiről, a hatalomról van szó, minden jel erre utal, az hatásosan megakadályozza még a vélemények ütköztetését is, hát még egy valódi és működőképes alternatíva megalkotását. Mióta az Együtt 2014 ötlete felmerült, azóta jól érzékelhetően csökkent – még a korábbiakhoz képest is – a más vélemények befogadásának készsége.

A hatalom primátusa a megoldással szemben

Az is a hatalmi szempontok primátusát bizonyítja, amit állítanak Róna sértettségéről. Eszerint a szakma és a kormányzati apparátus eddig sem ismerte el teljesítményét. (Ez egyébként annyiban nyilván nem igaz, hogy kormányzati elismerésében a korábbi nyolc évben nem volt hiány.)

Még a Róna Péter által kínált részmegoldásokat sem tudták elfogadni.  Róna Péter igyekezett összebékíteni különböző felfogásokat, nem volt összefüggő, zárt rendszert alkotó alternatívája, egyes elemekben és részelemekben tért el a véleménye. Azt az illúziót adta, hogy kisebb vakargatásokkal, tatarozgatásokkal megvan a kiút: nem szükséges a teljes rendszert felváltani. Azt persze fizikailag egyébként sem lehetne. Azért, mert az, hogy ami van, az nem rendszerként működik, nem látható át, nem kiszámítható, kézi vezérléssel mozgatják.

Egy iskolás ötlet: a “rezsimváltás”

Ezért hat megmosolyogtatóan a rezsimváltás bedobott ötlete. Ezt azzal teszik még abszurdabbá, hogy a hívek komolyan is veszik, ahelyett, hogy fellapoznák az értelmező szótárat. Egy pejoratív fogalom alkotja leendő elképzelésük egyik ismert alapját. Egy másikat a korszakváltás, amiről nem lehet tudni, hogy mi, de eleve pozitív tartalmat kell, hogy hordozzon. Így, együtt némi amatőrséget érezhetünk.

A gazdaságirányítás tényleg megújításra szorul.  De ezt így nem lehet kifejezni

Esetleg mást is érezhetünk, nem csak amatőrséget. Kb. tizenöt éve hangoztatom, hogy Magyarországon mindenekelőtt gazdaságirányítási válság van, minden más válság ebből következik. Kifejtettem és nem is egyszer azt is, mi mindent kellene e válság megszüntetése érdekében tenni.

Lehet, hogy valamiért szándékosan ködösítenek, például el akarják kerülni, hogy másra hivatkozzanak? (Hiszen – gondolhatják – elvileg ők is rájöhettek volna…) Ezért nevezik át a gazdaságirányítás újjá alakítását rezsimváltásnak? Bár a rezsim pejoratív fogalom, és bár elsődlegesen uralmat jelent (antidemokratikus stb. hatalmat), azt is jelentheti, hogy kormányrendszer. Mégpedig antidemokratikus, nem hozzáértő, átláthatatlan, működésképtelen, nem eredményes kormányrendszer. Ezt sem lehet váltani, legfeljebb felváltani! Viszont ez akkor rendszerváltás és nem ennél kisebb horderejű dolog.

Nem világos, mit is akarnak megváltoztatni?

Róna Péter levelében van egy lesújtó bekezdés, ami azt fejezi ki, hogy a mozgalom vezetői még a múlttal való szembenézésig sem jutottak el. Úgy tűnik, fel sem vetődik, min kellene változtatni. Íme: „Megkérdeztem Bajnaitól: visszatekintve, mit csinálnál másképp? Válasz: ha valakinek van kritikája döntéseivel kapcsolatban, ő persze áll a kritika elébe. Mondtam: nekem van, a devizahitelezés és a banki magatartási kódex. Válasz: akkor ez volt a legjobb.”

Az alternatíva hatalmi kérdés. Tehát nem kell az alternatíva

Az alternatívának semmi esélyt nem adnak, még egyes részletekben sem, hiába nem működik az, ami van, azt nem szabad és így nem lehet „felpuhítani”.

A gazdaságpolitika ugyanis hatalmi kérdés. Ezzel eljutunk oda, ahova könyv formájában is eljutottam: Kényszerpályák, tévutak – Az új nomenklatúra.
Ezzel persze az Orbán-kormány leváltását kérdésessé, esélytelenné teszik. Ha logikus lenne a megközelítés, akkor programot alkotnának, alternatívát dolgoznának ki, amivel komoly esély lenne a választás megnyerésére. De akkor más világ lenne itt, más személyeket igényelne egy más jellegű kormányzás. És akkor minek az alternatíva?

Ki lehet-e csinálni egy parlamenti pártot?

Nemcsak a gazdasági folyamatokkal nem nézett szembe a politika, a politológia, a média, hanem a politikai eseményekkel sem. A HVG-interjúban ugyanis Róna Péter és az LMP megfenyegetésével kapcsolatban ezt a kérdést teszik fel, amire sajnos Róna Péter sem ismeri vagy meri kimondani a választ.

Hvg: „(…) Hogy lehet egy parlamenti pártot „kicsinálni”?
R. P.: Nem tudom, de ez volt az üzenet: vagy csatlakozik Bajnaihoz az LMP, vagy kinyiffantják. Ezzel párhuzamosan ment Schiffer András pocskondiázása, mint ahogy a kongresszus óta az egész párté. Amit végtelenül nehezményezek, mert normális országban az idősebb korosztály inkább büszke lenne ezekre a fiatalokra, mint hogy ócsárolja őket. Már csak azért is, mert ha végignézünk a világon, azt látjuk, minél fejlettebb egy ország, általában annál erősebb zöld párt működik ott.

A korábbi alkotmány, de a mostani alaptörvény is tiltja a hatalom erőszakos megszerzését. És ez történt nagyjából tíz éve, amikor eltüntették a Kisgazdapártot, az ország legrégebbi parlamenti pártját. A Róna által állított módszerekkel már találkozhattunk… Idevehetjük még a platformosodást is, amit a korábbiakhoz hasonlóan a demokrácia érdekében tettek. De szükségszerűen a párt szétveréséhez vezetett.

Egy további tanulság

Róna esetében egy kiválasztott személy (Róna Péter) mozoghatott bizonyos határokon belül. Illúziókat keltve, de nem a komplex megoldásokat és a valóságos alternatívát keresve, legalábbis találva.

Már rég nem a megoldások érdeklik a politikát és a sajtót, ma nem erről folynak „véleménycserék”.  Az egyes témákban folytatott, a nézetek teljes spektrumát átfogó valóságos viták hiánya az ország számára igazi  tragédia.

8 responses to “Sértett ember-e Róna Péter? Ő is?

  1. Visszajelzés: Reális Zöldek Klub

  2. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great website.

  3. I simply want to tell you that I’m all new to blogging and honestly enjoyed this web-site. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You actually have outstanding article content. Appreciate it for sharing with us your website page.

  4. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now

  5. Right here is the perfect web site for anyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for decades. Excellent stuff, just excellent!

  6. Very nice article. I definitely love this site. Stick with it!

  7. Visszajelzés: Gazdaságpolitikai szadomazo. (Az „őszinte” és a „nem őszinte”) | Kirekesztett véleményem - Dr. Szabadi Béla blogjaKirekesztett véleményem – Dr. Szabadi Béla blogja

  8. I know this web page provides quality based articles and other stuff, is there any other
    web page which offers these data in quality?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.