Második levél Orbán Viktornak

Első levél Orbán ViktornakDr. Orbán Viktor
a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke,
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke,
országgyűlési képviselő

1088 Budapest,
Szentkirályi u. 18.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!

Nem gondoltam volna, hogy valaha még egyszer levelet írok Neked. Annak idején a Gyorskocsi utcából fordultam Hozzád (ld. itt), amire hivatalosan nem reagáltál. A rám vonatkozó döntésekből és főleg azok hivatkozásaiból viszont valamilyen (negatív) válasz mégis ki volt olvasható. Levelemről biztosan tudsz, Torgyán futárral küldte Hozzád, kísérőlevelével ellátva, az Országházba. De ha mégsem jutott volna el, legkésőbb mentelmi jogom második felfüggesztésekor értesülhettél róla. Nyilván emlékszel, a Keller-féle bizottság előtti megjelenésemet követően, szokatlan módon részt vettél a mentelmi jogról döntő plenáris ülésen.

Orbán, mentelmi

Orbán Viktor mentelmi beszédemet hallgatja – éppen róla, a miniszterelnökről van szó. Szájer lehajtja a fejét

Annyira fontos lehetett, hogy megint kiadják a mentelmi jogomat. A mentelmi bizottság ugyanis elutasította a legfőbb ügyész indítványát, mert mögötte politikai motívumokat vélt felfedezni. Felszólalásomban beszéltem e levélről és a sajátos válaszról, ahogy anyósom haláláról és családom megnyomorításáról is. De hogy ne kelljen e levelet keresgélned, mellékelten megküldöm: nemrég került elő a másolata egy ügyvéd archívumából.

Most két esemény is arra késztet, hogy részben feladjam álláspontomat, és levelet írjak Neked, Viktor. Mindkettő 2007. december 11-én jutott a tudomásomra. Mint tudod, most folyik az Ítélőtábla előtt ellenem a másodfokú eljárás. Ennek fő vádpontja az FVM-es cégeknek a Ferencvárossal kötött reklámszerződései. Emlékezned kell 2001 tavaszára, a Ferencváros államilag irányított tönkretételére, többek között az általa használt létesítmények széthordására. Emlékezned kell, hogyan ajánlotta fel a készséges Boros Imre az ISM-mel kötött szerződés felbontását, ami 2002. június 30-ig garantálta, hogy a gödi létesítmények az FVM KSI kezelésében maradnak. Arra is emlékezned kell, hogy Boros Imre írásban utasította a cégvezetőket, függesszék fel, majd bontsák fel a Ferencvárossal kötött szerződéseiket, és erről tegyenek neki írásban jelentést. Az FVM gödi oktatási és sportcentrumát a Miniszterelnöki Hivatal „vette át”, informális kormányüléseket is rendeztetek ott. A Ferencváros stadionjának újjáépítését kihagytátok a stadionrekonstrukciós programból, pedig ez lett volna a projekt első eleme, és a bajnokság végén kullogó Újpestnek építettetek a tervezett költségek sokszorosáért álomstadiont. Legalább 3 milliárd költségvetési pénzért.

Orbán, FTC

Egy másik beülés: az Üllői úton, a másodosztályba juttatott FTC melletti „szolidaritásból”

December 11-éhez visszatérve, arról értesültem, hogy előző nap ünnepséget tartottak az FTC-nél, aminek két, számomra megdöbbentő momentuma is volt. Az egyik, hogy Téged – az FTC-nél vitt szereped ellenére – nemcsak meghívtak, hanem oda el is mentél. A másik Torgyán József feltűnésével kapcsolatos, aki állítólag anyagi kérdésekkel soha nem foglalkozott. Torgyánt azért ünnepelték, mert megmentette a Fradit az anyagi csődtől. Te, Miniszterelnök Úr lehet, hogy már akkor nem voltál ott, mert rövid megjelenésedre futotta, de ezt kihasználtad a Torgyánnal való bájcsevegésre. Sajátos a szereposztás: nekem éppen a Ferencváros megmentéséért, ami mellesleg törvényes volt és Veled Torgyán a reklámszerződéseket egyeztette is, a meghurcolás, az előzetes letartóztatás jutott. Nektek viszont a köszönet és az elismerés.

A másik esemény még fontosabb: a másodfokú bíróság döntött arról, hogy büntetőügyemben ő sem idézi be Orbán Viktor exminiszterelnököt, a Fidesz elnökét tanúként. Ez a bíróság határozata, amit érthető okból most nem elemeznék. De azt nem lehet nem észrevenni, hogy ez a közvélemény számára mégis csak azt sugallhatja, mintha nem egyenlő, hanem még egyenlőbb állampolgára lennél a Harmadik Köztársaságnak, mintha nem egyenlően mérnék esetedben a kötelességeket és a jogokat. Bár a határozatot a bíróság hozta, ez nem lehet független a Te hozzáállásodtól. Te is kezdeményezheted ugyanis a meghallgatásodat. Tulajdonképpen ezt tette Horn Gyula is, aki előre kinyilvánította: ha a bíróság meg akarja hallgatni Földi László ügyében, természetesen készséggel áll a rendelkezésükre. És ez történt legutóbb is, amikor Gyurcsány Ferenc hason-ló kijelentést tett Zuschlag Jánossal kapcsolatban és már a nyomozati szakban. Az, hogy a bíróság előtti megjelenés ezúttal számodra esetleg kényelmetlen és kockázatos lenne, nem lehet elfogadható oka hallgatásodnak. Senki nem kényszerített ugyanis arra, hogy erre az útra lépjél, de arra sem, hogy azon ne forduljál vissza. Annyi kárt szenvedett a pártod is az „akciók” folytán, kétszer is eredménytelen voltál a választásokon, le kellene vonni a tanulságokat. És el kellene legalább beszélgetni az „ötletgazdákkal”.

Észre kellene venned, hogy a társak – korábbi nyilatkozataikat „felülvizsgálva” – már kezdenek elhatárolódni a Szabadi elleni brutális fellépéstől. Ezt tette többek előtt pl. Stumpf István és Pokorni Zoltán is. Stumpf még azt is mondta: sokkal inkább becsült téged a Viktor, semmint a fejedet akarta volna! De akkor ki állt a háttérben?

De folytatva december 11-e eseményeivel, nagyon sajnálom, hogy nemcsak az elsőfokú bíróság, hanem a másodfokú bíróság sem idéz meg tanúként. Pedig miniszterelnökként a miniszterek és államtitkárok jogállásáról szóló törvény értelmében Te ugyanúgy munkáltatóm voltál, mint Torgyán József miniszter és hasonlóképpen bármilyen feladattal Te is megbízhattál. Noha a kisgazda miniszterek és politikai államtitkárok kinevezési és visszahívási jogáról a koalíciós szerződésben lemondtál, de hát e nélkül nem lehettél volna miniszterelnök. A koalíciós megállapodás különben nem tartott vissza attól, hogy akár a Torgyán-család állásainak ügyében határozottan ne lépjél fel. És Te ismered Miniszterelnök Úr, mi történt a kormányodban, miről tudtál és miről nem, mit egyeztettél Torgyán miniszterrel vagy velem stb. Neked is tudnod kell, mi volt a kormány gyakorlata. Nem ildomos ugyanis valakit meghurcolni a kormány gyakorlatának következetes alkalmazásáért.

Számomra az is elfogadhatatlan, hogy az Orbán-kormány tagjai közül egyedül Torgyán József meghallgatását sikerült elérni. Azt is csak a bírósági szakban és annak is a végén. Az pedig megdöbbentő, hogy az elsőfokú bíróság Torgyán vallomásából egy névelőt nem vett figyelembe, de nem is számolt el azzal, miért rekesztette ki Torgyán vallomását. És védőmmel hiába kezdeményeztük a volt kormányfő és több volt kormánytag meghallgatását, erre hallgatás volt a válasz. Most sem sikerült elérnünk Orbán Viktoron kívül Stumpf István, Boros Imre, Deutsch Tamás stb. tanúkénti megidézését. Számukra is megvan a lehetőség kedves Viktor, hogy jelentkezzenek: készségesen állnának a bíróság rendelkezésére.

Mivel nem akarsz tanú lenni Miniszterelnök Úr, ezúton fordulok Hozzád. Most csak röviden, mindössze néhány kérdést tennék fel.

1. Miért nem állítottad fel a törvényben előírt kormányzati vizsgálóbizottságot? Pedig a kormányzás sajátos terület, az intézkedések törvényességét első körben azoknak kell megítélniük, akik rendelkeznek a speciális kormányzati ismeretekkel és tapasztalatokkal. Ezért is rendelkezik úgy a törvény, hogy a bizottságnak miniszterekből és/vagy politikai államtitkárokból kell állnia. Csak nem az tartott ettől vissza, hogy e bizottság azonnal tisztázott volna?  Pintér Sándor akkori belügyminiszternek többször is felhívtam a figyelmét e bizottság felállításának szükségességére, ő pedig vállalkozott arra, hogy közvetíti: állítsad fel a bizottságot.

2. Az eljárás során számos törvénytelenséget és alkotmánysértést követtek el ellenem. Mindez szerintem nem következhetett volna be a nyomozóhatóságok olyan különleges igyekezete nélkül, amit csak nyomás, ráhatás és ösztönzés motiválhatott. Mi a véleményed a mentelmi jog sorozatos megsértéséről, megkínzásomról, az ellenem elkövetett egyéb atrocitásokról, hamis tanúkról és hamis vádról, személyiségi jogaim folyamatos megsértéséről?

3. Miniszterelnök Úr! Érzel-e felelősséget példátlan meghurcolásomért, életem tönkretételéért?  Mikor fogsz ez ügyben és érdekemben nemzetközi fórumokhoz fordulni?

Végezetül: boldog új évet és főleg teljesen új politikát kívánok a Fidesznek és Neked, Miniszterelnök Úr. És programot is kívánok, mert az, ami megjelent, csak a nevében az.
Budapest, 2007. december 26.

Üdvözlettel:

                                                                                              Dr. Szabadi Béla

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.